• IoPT

  Jeg holder foredrag innen alle tema dr. Franz Ruppert har skrevet om.

  Jeg gjør gjerne en demonstrasjon av intensjonsmetoden sammen med foredraget.
  Pris etter avtale.

 • Kroppens signaler.

  Sammenhelgen mellom kropp, psyke og følelser.

  Kan sykdommer unngås?
  Kan sykdommer reverseres

  Når kroppen sier nei.

  Avhengighet - er det noe bakenforliggende eller kun et dårlig valg?

  Flergenerasjonelle traumer.

  Med traumer i skolesekken.

  Utbrenthet.

  Vektproblemer.

  Lengde og pris etter avtale.