Videreutdanning IoPT trauma og traumabehandling. Videreutdanningsklasser foregår nå i Oslo-Stavanger, Bodø, Tromsø, med oppstart i Bergen snart.

 

Helhetlig tverrfaglig traumautdanning innen Prof. Dr. Franz Rupperts egenutviklede traumateori og -terapi, Identitets orientert Psykotraumateori og -terapi (IoPT).

Forebygging, behandling og veien ut av traumatiske belastninger. Integrert trauma- og tilknytningspsykologi. Utviklingspsykologi. Utviklingstraumer og andre traumatiserende belastninger. Konsekvensene av traumatisk stress, forebygging og reparasjon. Konsekvenser for helse, barnehage, skole og rus behandling.Traumebasert omsorg.

Helgesamlinger, kan kombineres med full jobb.

Utdanning innen helse- eller sosialfag,hjelpepleie, sykepleie, barnevern, rus, psykiatri,  omsorg og pedagogikk eller lignende i bunn er godkjent som opptak.

Hvis ikke, grunnutdanning i traumeterapi og metode , IoPT, med 8 moduler a 3 dager .

 Grundig faglig og metodisk  innføring i den siste forskningen innen psykotraumateori og -terapi IoPT.

 

se mere her  www.iopt.no/utdanning/videreutdanning/

 

 

 
What do you want to do ?
New mail