Utdanninger innen IoPT.

Traumeterapi Grunnutdanning –

helgesamlinger traumeteori og -terapi.

 

Helgesamlinger a 3 dager, med teori og egen konstellasjon.

Du får lære om Franz Rupperts teori og metode: Identitetskonstellasjoner med intensjonsmetoden (IoPT).

Det blir undervist i traumetypene, deres karakteristikker samt hvordan man arbeider med avspaltinger etter traumatisering. Vår grunnutdanning passer for alle som ønsker å arbeide med egne tema og lære om teori og metode iht den siste utviklingen innen traumeteori og praksis.

Du kan ta en samling på grunnutdanningen uten å binde deg for flere samlinger. Hele grunnutdanningen består av 8 helgesamlinger a 3 dager, tilsammen 24 dager, over ca 9-10 mnd. Samlingene bygger ikke på hverandre, så du kan velge de datoene som passer deg.

Grunnutdanningen gir rett til opptak på Videreutdanningen. Har du helse/pedagogisk/sosialfaglig bakgrunn, kan noe av dette godkjennes som grunnutdanning.

Videreutdanningen er Helhetlig tverrfaglig traumeutdanning innen Prof. Dr. Franz Rupperts egenutviklede traumeteori og -terapi, Identitetsorientert Psykotraumeteori og -terapi (IoPT).

  • Gir rett til tittelen registrert traumeterapeut IoPT ved fullført utdanning.
  • Videreutdanningen består av 12 moduler á 4 dager.

Vårt Institutt er det eneste som oppfyller kravene til utdanning fra Norsk Traumeterapeutforening. Når du har fullført utdanningen, kan du søke medlemskap i Norsk Traumeterapeutforening og få tittelen Registrert Traumeterapeut ved registrering i alternativregisteret.

Etter dette igjen, kan du gå den internasjonale videreutdanningen med dr. Franz Ruppert i Munchen, organisert av Marta Thorsheim.

Etter to års praksis, kan du gå veilederutdanningen innen psykotraumeterapi hos Marta.

Alle traumeterapeuter IoPT som er medlem i NTF, er forsikret, og forplikter seg til å gå i egen veiledning og oppdatering.

Studentmedlem
For alle som er under grunnutdannelse eller videreutdannelse ved DGfs-godkjent utdanningsinstitusjon. Du mottar all informasjon fra NTF og vårt fagblad, og får en oppføring som student på vår hjemmeside. (700 kr. pr. år) se gjerne   http://www.traumeterapeutforeningen.no

 

Mer info om utdanningene finnes på Institutt for Traumearbeid AS sin hjemmeside www.iopt.no