Norsk Traumeterapeutforening

http://www.traumeterapeutforeningen.no/

 

Her finner du nyheter om ioPT. Du finner også registrerte traumeterapeuter og veiledere over hele landet.