Rupperts bøker kan bestilles på hjemmesiden til IOPT NORGE, 

https://www.iopt.no/boker/

 

 

 

 •  

 • Psychotrauma Biography and how to step out

  Video på minnepinne med Prof. Franz Ruppert

  In this talk in Oslo Prof. Dr. Franz Ruppert presents his Identity oriented Psychotraumatheory (IoPT) and shows his way to support regaining a healthy Identity.

 • Når kroppen sier nei

  Forfatter: Dr. Gabor Maté

  GABOR MATÉ er en ungarskfødt canadisk lege som har spesialisert seg på nevrolo­gi, psykiatri og psykologi. Han har job­bet i over 20 år som privatpraktiserende lege, og han var medisinsk koordinator ved avdelingen for palliativ omsorg på sykehuset i Vancouver i 7 år. Frem til han pensjonerte seg, arbeidet han også på et ressurssenter i et av Vancouvers mest belastede områder, hvor mange av hans pasienter hadde mentale lidelser eller slet med avhengighet. Bøkene hans er oversatt til tolv språk.

 • Forstå dine sår i sjelen

  Forfatter: Prof. Franz Ruppert

  Franz Ruppert dokumenterer i denne boken sitt arbeid med flergenerasjonelt traumearbeid. Han viser hvordan hans egne teorier om traumer og tilknytning kan gi ny innsikt om årsaker til «sår i sjelen». Forfatteren beskriver hvordan traumatiske erfaringer og ubearbeidede følelser kan overføres fra generasjon til generasjon. Gjennom bearbeiding blir det mulig å ta styring over eget liv.

 • Symbiose og autonomi

  Forfatter: Prof. Franz Ruppert

  Boken handler kort fortalt om følger av at symbiotiske behov som kjærlighet, trygghet, å være ønsket, god hudkontakt, å bli sett, hørt og forstått blir forstyrret eller ikke møtt. Og om hvorfor ikke alle foreldre klarer dekke disse grunnleggende og livsviktige behovene hos sine barn, og hva som kan gjøres, av foreldre, terapeuter og hjelpeapparatet.

 • Traumer, frykt og kjærlighet

  Forfatter: Prof. Franz Ruppert

  Franz Ruppert er doktor og professor i psykologi ved Universitetet for anvendt vitenskap i Munchen, og driver også egen praksis som psykoterapeut. Han underviser på Institutt for Traumearbeid i Norge og holder seminarer innen konstellasjoner i mange land. Hans arbeider baseres på to teoretiske rammeverk og en praktisk metode...

 • Barndomstraumer

  Forfatter: Prof. Franz Ruppert, Marta Thorsheim m.fl.

  Franz Ruppert er dr psykolog og professor i psykologi på universitetet for anvendt vitenskap i Munchen. I tillegg har han egen praksis som Psykotraumeterapeut og holder seminar i mange land, i og utenfor Europa. Dette er den fjerde boken hans som er oversatt til norsk.