Intervju med Marta

Marta Thorsheims intervju med Jessie Geoffray hos Gwyneth Paltrow goop.com: In English here.

 

Hvordan definerer du traumer?  

Et psykologisk traume, eller psykotraume, er summen av påvirkningene fra en hendelse som en person ikke har psykologisk kapasitet til å håndtere.

For eksempel må stressreaksjoner som normalt fungerer som et nyttig advarselssystem blokkeres under en traumesituasjon for å unngå å provosere en angriper ytterligere. Det blir som å ha en fot på gasspedalen og en på bremsen. Den umiddelbare løsningen på dette dilemmaet er å gi opp kropp og psyke som en helhet. Derfor er hovedvirkningen av traumer frakopling fra oss selv, noe som kan hemme vår evne til å håndtere stressende situasjoner på en god måte.

Som voksne har vi mange triggere som stammer fra barndommens traumer. Disse triggerne kan være muligheter for å forstå at vi lider av traumer.  Imidlertid krever disse mulighetene at en person føler seg trygg nok til å se på traumet og noen til å veilede ham/henne med medfølelse for å bidra til at smerten bak traumet slipper tak – lag for lag.

Hvorfor spiller identitet en så stor rolle i arbeidet ditt? 

En sunn identitet er summen av alle mine bevisste og ubevisste livserfaringer. Inkludert mine vakre dager og mine traumatiserende dager. Jeg benekter ikke noe av meg selv. En sunn identitet betyr at vi er integrert med våre sanser, våre følelser, våre tanker, våre minner, vårt «jeg», vår vilje og vår adferd. Det betyr også at jeg ikke mister meg selv i relasjoner med andre. Du ofrer ikke noe av identiteten din til noen andre.

Når vi er barn, er så mange av våre tidlige erfaringer med på å forme oss. I ekstreme situasjoner - og til og med ikke så ekstremt, fordi små barn er svært sårbare - må vi ofte gi opp deler av vår identitet for å overleve. Enten det er vold eller avvisning fra en tilknytningsperson i et tidlig stadium av utviklingen, begynner vi å gi opp deler av vår identitet for å holde ut. Det kan føre oss til et identitetstraume: Vi begynner å over-identifisere oss med andre, og på den måten kan identiteten vår bli sammenblandet med identiteten til for eksempel vår mor. Vi ender i en tilstand av overlevelsesidentitet.

Identitetsoritentert psykotraumaterapi (IoPT) er metoden vi bruker for å gjenopprette en sunn identitet. Målet med det er å gjøre en persons traumebiografi bevisst, å gjøre deres overlevelsesstrategier bevisst, og å gi dem mulighet til å integrere deres splittede traumatiserte deler med sin sunne identitet. Dette arbeidet gjøres gjennom prosesser som varer omtrent en time.

Kan du ta oss gjennom hva som skjer i disse prosessene, steg for steg?

IoPT-økter foregår som oftest i en gruppe, og består av en som eier prosessen - klienten, resonansgivere og en terapeut. Prosesseier er personen i sentrum for prosessen, og han/hun er ansvarlig for å formulere en intensjon. Denne formuleringen er noe som kan forberedes lenge før, eller på stedet, og det kan være et ord, en setning, en tegning eller en kombinasjon. En setning begynner typisk med "jeg". Eksempler på intensjoner er "Jeg vil ha et godt partnerskap" eller "Jeg vil utforske frykten min" eller "Hvorfor er jeg deprimert?" eller "Hvordan opplevde jeg min fødsel?". Det kan være hva du vil utforske den dagen. Maksimalt antall ord eller tegn er syv. Prosesseier skriver hvert element eller ord av sin intensjon på en tavle og deretter på Post-It-lapper.

Prosesseier tar deretter Post-It-lappene og bestemmer hvem han/hun vil velge til å resonere med hvert ord. For eksempel går han/hun frem til en person i rommet og spør, "Vil du resonere "jeg" for meg?" Personen som er spurt, kan si ja eller nei, det er opp til dem. Når hvert element av Intensjonen har en resonansgiver, trer prosesseier tilbake og ber resonansgiverne starte med den ikke-verbale fasen. Resonansgiverne står da opp uten å si noe. De prøver bare å intuitivt være oppmerksom på hva som kommer opp. Etter noen minutter spør prosesseier resonansgiverne en etter en, og de deler informasjon og følelsene som kommer opp. Terapeuten gjør sin del ved å avklare og støtte prosesseier for å avdekke de realiteter som nå kommer opp fra hans/hennes biografi, som i de fleste tilfeller viser traumer fra barndommen og til og med fra tiden i mors liv. Som terapeut gjør jeg mitt beste for å skape det trygge rommet som understøtter denne typen sårbarhet.

Noen synes det er vanskelig å delta i en gruppesetting, slik at de ber om en en-til-en-sesjon, som gjøres på samme måte som gruppeprosessen. Men denne gangen står personen på markører på gulvet og føler hva som kommer opp. Dette er også svært effektive prosesser for å jobbe med personens traumebiografi.

Hvordan virker det? Hvordan er det mulig at folk er i stand til å resonere med/for andre, fremmede mennesker?

IoPT-prosesser tar utgangspunkt i at alt vi har opplevd er lagret i minnet vårt. For å bruke metaforen med et isfjell er eksplisitte minner de erfaringene vi kan bevisst se og huske, og under havnivå er vårt implisitte minne, som inkluderer minner vi måtte legge lokk på/dissosiere/ta avstand fra da traumet skjedde fordi det var for mye og uutholdelig.

Når vi formulerer en intensjon, er dette en måte å dykke ned i vårt implisitte minne. Hvert ord i setningen inneholder informasjon fra vårt implisitte minne. Vi sier at det er som å skanne gjennom vår biografi, steg for steg, intensjon for intensjon. Og gjennom prosessen får vi sjansen til å oppdatere systemet som er vår psyke. I en IoPT-prosess kan energien og informasjonen som resonansgiveren presenterer, gjøre deres overlevelsesstrategier bevisst, kan hente frem følelser fra traumer i prosesseieren som har blitt undertrykt hele livet. Terapeuten støtter prosesseier for å hjelpe dem å huske, og hjelpe dem med å gjenopprette kontakten med deres sunne jeg og vilje. Målet er å bearbeide nå det som skjedde den gang da – det som ikke kunne håndteres da personen var et lite barn. Fordi når personen er her nå, har de folk rundt seg for å gi full støtte, og de kan begynne å stole på og føle seg trygge med seg selv.

Jeg vet at speilneuroner er involvert, men jeg vet ikke fullt ut hvordan dette virker; ingen vet til nå. Jeg vet bare at det fungerer. Jeg tror ikke det tilfører noe for prosesseier hvis han/hun visste nøyaktig hvordan det fungerer. Jeg tenker at den resonerende delen av det er den samme medfødte ferdigheten som når du er forelder til et nyfødt barn, og du kan fornemme hva de har behov for. Vi, som mennesker, løfter oss når det kreves. Franz Ruppert, grunnleggeren av IoPT, sier at vi har en evne til å knytte relasjoner som virker som andre sanser som å se eller høre på et underbevisst/instinktivt plan. Denne evnen er veldig presis. Når prosesseier har bestemt seg, "Jeg vil gå gjennom denne prosessen, her er min intensjon", blir noe satt i bevegelse. Når folk får muligheten til å uttrykke og vise seg nøyaktig som de er, inkludert deres traumatiserte fortid, og bli møtt av kjærlighet og medfølelse, har det i seg selv en stor effekt.

Vet prosesseiere vanligvis bevisst hva deres traumer er?

Det er veldig individuelt. Noen mennesker vet det og de adresserer det i sin intensjon. Oftere vet de ikke nøyaktig hva deres traumer er, men de vet at det var noe.

IoPTs grunnlegger, Prof. Dr. Franz Ruppert sier at «alt vi trenger for å bearbeide traumer er lagret i kroppen og kommer frem i terapien når vi trenger det.»

Hva skjer når det er over?

Det er bare starten på en integrasjonsprosess, og det tar selvfølgelig tid. Mange opplever at et symptom kan forsvinne, eller de føler seg friere til å gjøre det de ikke 

 
What do you want to do ?
New mail

Gabor Maté

Se og hør denne legenden på YOUTUBE, der han har mange foredrag! 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 • Dr. Gabor Maté

  Gabor Maté is a medical doctor recently retired from active practice. He was a family physician for two decades and for seven years he served as Medical Coordinator of the Palliative Care Unit at Vancouver Hospital. For twelve years he worked in Vancouver’s Downtown Eastside with patients challenged by hard core addiction, mental illness, HIV and related conditions. For two years he was the onsite physician at Vancouver’s unique Supervised Injection Site, North America’s only such facility.
  He is internationally known for his work on the mind/body unity in health and illness, on attention deficit disorder and other childhood developmental issues, and his breakthrough analysis of addiction as a psychophysiological response to childhood trauma and emotional loss.
  He is the author of four best-selling books published in twenty languages on five continents, including When The Body Says No: The Cost of Hidden Stress and the award winning In the Realm of Hungry Ghosts: Close Encounters With Addiction. Gabor is the recipient of an Outstanding Alumnus Award from Simon Fraser University and an Honorary Degree of Law from the University of Northern British Columbia, among other awards.
  He frequently addresses professional and lay audiences in North America and internationally on issues related to childhood development and parenting, physical and mental health and wellness, and addiction. He is Adjunct Professor in the Faculty of Criminology, Simon Fraser University. His next book, Toxic Culture: Trauma, Illness and Healing in a World of Materialism is under preparation.
  internationally in a number of languages.

 • Dr. Franz Ruppert

  Professor in psychology at the University for Applied Science in Munich, Germany. Has published 7 books within the field of how traumas affect human beings. Internationally renowned speaker, lecturer and author. Founder of Identity oriented Psycho Trauma Theorey and Therapy – IoPT.
  Prof Rupperts books, listed below, have been published internationally in a number of languages.
  Early Trauma
  Trauma, Fear and Love
  Symbiosis & Autonomy
  Splits in the Soul
  Trauma, bonding and Familyconstellations
  To be published autumn 2017: My Body, my Trauma and I – Constellating Intentions and stepping our from our trauma biography
  For more information about Prof Ruppert and his work:
  International advanced training
  www.franz-ruppert.de

 
   
   
   
 
What do you want to do ?
New mail