What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Grunnutdanning/helgekurs/workshop IoPT Mo i Rana 2021

 

Grunnutdanning i Traumearbeide Mo i Rana.

Dette er helgekurs, og det anbefalers å ha noen av modulene før man starter på videreutdanningen. IoPT Rana samarbeider med Resonans Rana (Vivi Røreng). Kursene/modulene vil foregå på Langfjell gård.

Du kan delta på en grunnutdanningsmodul uten å ta alle modulene.

De er først og fremst utviklet for fordypning og selvutvikling.

Min erfaring er at når vi arbeider sammen over flere dager, gir dette mulighet for dype innsikter og god endring.

Lørdagen i modulen gjennomgås et tema innen Rupperts teori, i tillegg til prosesser. De andre dagene er det flere prosesser og tilsvarende mindre teori.

Det blir satt opp ulike tema innen traumeteorien hver gang.

januar 2021

Modul 1,  15-17 januar: Tema er traumer og traumearbeide.

Grunnutdanningen i IoPT – Identitetsoritentert Psykotraumeteori er basert på teorier og praksis utviklet av professor og psykolog Dr. Franz Ruppert gjennom 25 årene, og artikulert i hans bøker, hvorav mange er tilgjengelige på norsk. Grunnutdanning gir en innsikt i både teorien og metoden. Denne inkluderer både individuelle traumer, flergenerasjonell psykotraumatologi og kollektive traumer. Grunnutdanningen passer for de som vil bli bedre kjent med sin egen traumehistorie og å få bearbeidet denne og for de som ønsker å ta videreutdanningen med tanke på å bli terapeut selv.
Lærer er:
Annelise Myrås, og er registrert traumeterapeut og veileder IoPT, hun er medlem i Norsk traumeterapeutforening,NTF. Arrangør og assistent er Vivi Røreng.
Grunnutdanningen går over 8 moduler/helger. Du kan velge å ta hele utdanningen, eller bare delta en eller flere helger. Pris pr helg er 2200.-
Vi tar også i mot personer som bare ønsker å delta en dag, pris : 1000.- eller bare ønsker en traumebehandling kr 600.- Det tilbys også overnatting privat kr 200, - pr person pr natt. Påmelding på utdanningen og overnatting: Vivi: 92249213 eller mail: viviror@gmail.com. 

Se mindre

Modul 2, 19-21 februar:DIGITALT. Identitet. Identitet versus identifisering. Identitets traume.

Hva er identitet? Hvordan utvikles identitet?Helgen blir brukt til forklaring av teori, og resonansprosesser. Vi ser på hvordan identifisering med foreldre, besteforeldre og noen ganger oldeforeldres ubearbeidede livserfaringer, og hvordan dette legger grunnlaget for utvikling av delpersonligheter. Hvordan kommer man ut av dette? Dette er et sentralt tema, og i terapien undersøker vi derfor også hvordan den frie viljen kan ha blitt innviklet eller traumatisert. Vi ser samtidig på hvordan den på nytt kan utvikles til å bli en fri, sunn vilje, på samme måte som selvet (jeget) vårt kan bli det, til tross for vanskelige og kanskje overtatte livserfaringer. Dette helgekurset kan inngå som en modul i ei grunnutdanning. Intervju (Jessie Geoffray Goop) med Marta Thorsheim, IoPT Norge: Hvorfor spiller identitet en så stor rolle i arbeidet ditt? En sunn identitet er summen av alle mine bevisste og ubevisste livserfaringer. Inkludert mine vakre dager og mine traumatiserende dager. Jeg benekter ikke noe av meg selv. En sunn identitet betyr at vi er integrert med våre sanser, våre følelser, våre tanker, våre minner, vårt «jeg», vår vilje og vår adferd. Det betyr også at jeg ikke mister meg selv i relasjoner med andre. Du ofrer ikke noe av identiteten din til noen andre. Når vi er barn, er så mange av våre tidlige erfaringer med på å forme oss. I ekstreme situasjoner - og til og med ikke så ekstremt, fordi små barn er svært sårbare - må vi ofte gi opp deler av vår identitet for å overleve. Enten det er vold eller avvisning fra en tilknytningsperson i et tidlig stadium av utviklingen, begynner vi å gi opp deler av vår identitet for å holde ut. Det kan føre oss til et identitetstraume: Vi begynner å over-identifisere oss med andre, og på den måten kan identiteten vår bli sammenblandet med identiteten til for eksempel vår mor. Vi ender i en tilstand av overlevelsesidentitet. Identitetsoritentert psykotraumaterapi (IoPT) er metoden vi bruker for å gjenopprette en sunn identitet. Målet med det er å gjøre en persons traumebiografi bevisst, å gjøre deres overlevelsesstrategier bevisst, og å gi dem mulighet til å integrere deres splittede traumatiserte deler med sin sunne identitet. Dette arbeidet gjøres gjennom prosesser som varer omtrent en time. Pris kr 2200,- for egen resonansprosess, halv pris uten prosess. Også mulig å være med kun lørdag, kr 1000,- Påmeldinng til Annelise, tlf 41325524, eller Vivi Røreng, tlf 92249213. du kan ta en eller flere moduler da disse er enkeltstående og ikke bygger på hverandre.
Digital plattform er Zoom, der du blir invitert inn via en lenke, og du trenger ikke laste ned noe program. Velkommen til ei helg der du setter deg selv i fokus  

Se mindre

Modul 3, 19-21 mars: Relasjoner og tilknytning. 

Trauma of love. Hvorfor den tidlige tilknytningen til mor er så viktig, og hvordan det kan påvirke senere relasjoner.

Modul 4: 23-25 april: Hva er seksualitet? Seksualitet og  psykotraume, seksuell traumatisering 

Modul 5: 4.-6 juni: Kjærlighet og seksualitet.Foredrag.
Vi viser også den prisbelønte dokumentaren "In Utero"
'«In Utero» er en filmatisk betraktning rundt det som kommer til å bli et av det mest provoserende emnet i det 21. århunde. Vi vet av erfaring at mange som er gravide eller planlegger å bli gravide, etter å ha sett filmen ønsker å delta på våre kurs for å bearbeide eget stoff.

Livet i mors mage og hvordan det har en vedvarende virkning på menneskets utvikling, atferd og verdens tilstand. I filmen har man for første gang sammenstilt overbevisende fakta som forklarer hvorfor mange av oss har store utfordringer helt fra begynnelsen, mens andre igjen seiler relativt problemløst gjennom livet.

Eksperter på livet i livmoren, forskere, psykologer, leger og jordmødre forklarer – i blant med eksempler fra både populærkulturen og mytologien – hvordan det vi opplever i mors mage former fremtiden vår. Her må man bare forberede seg på mange overraskelser, men man kommer også til å bli fascinert. Men man vil ikke lenger se det som en gåte hva fremtiden kan bringe, enten det gjelder en selv, dem man er glad i, eller menneskeheten som sådan.

Gjennom informative og iblant rørende intervjuer med eksperter og pionerer på området, gir «In utero» oss et komplekst bilde av det å være menneske, fra unnfangelse til død. Filmen gjør bruk av myter, populære filmer og teknologiske trender for å vise hvordan de opplevelsene vi har i mors mage preger oss resten av livet.

T

 

Pris kr 2200,- for kurs med foredrag og egen resonansprosess, kr 1100,- uten. 

Også mulig å være med kun lørdag, kr 1000,-
Enkel servering, ta med matpakke.

Bindende påmelding til Annelise, tlf 41325524, mail annelisemyras@gmail.com

eller Vivi 92249213 senest 2.juni.
Rimelig overnatting kan ordnes.

Velkommen til ei helg der du setter deg selv i fokus :-)

 

 

What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail