GRATIS INFORMASJONSKVELD i Mo i Rana 

om Franz Rupperts terapi, teori og metode – IoPT,
identitesorientert psykotraumeteori og -terapi.
Annelise Myrås holder en kort innføring i et område av Franz Rupperts teori, og gjør en eller to identitetskonstellasjoner for demonstrasjon. 

Jeg vil foredra om ulike tema hver gang, følg med.
Alle er velkommen!

Temaer som våre kursdeltagere og klienter ofte tar opp og synes å få hjelp med:
• De er alene, uten partner og lengter etter et fast forhold
• De vil bearbeide tap og sorg, også etter selvmord i nær familie
• De vil bearbeide sår etter seksuelle overgrep
• De ønsker endringer i parforholdet de er i
• De vil bedre forholdet til barna eller til foreldre og søsken
• De vil bearbeide følgene av seksuelle overgrep, også incest
• De vil bearbeide følgene av omsorgssvikt i barndommen
• De vil ha hjelp med søvnproblemer
• De lurer på hva grunnen er for at de ikke blir gravide
• De har konfliktfylte mellommenneskelige relasjoner, som også kan gi seg uttrykk i påfallende     psykiske eller kroppslige lidelsessymptomer og de vil undersøke og bearbeide symptomene
• De opplever å være isolert i grupper og i fellesskap
• De har belastende, kroppslige symptomer
• De sliter med tung, kronisk sykdom
• De opplever konflikter på jobben som er vanskelige å håndtere på egen hånd
• De lever med uro og engstelse

I løpet av kvelden får du høre om begreper innen traume- og tilknytningsteorien

Vi ser på hvordan det kan ha seg at vi er innviklet i foreldre, besteforeldre og noen ganger oldeforeldres ubearbeidede livserfaringer, og hvordan dette legger grunnlaget for utvikling av delpersonligheter. Du får også innsikt i hva man kan gjøre for å komme ut av innviklinger og bearbeide traumeenergier, enten disse kommer fra egenopplevde krenkelser eller innviklinger, og uavhengig av om de er bevisste eller ubevisste.
Hvordan kan vi beholde oss selv og vår frie vilje, også når vi er tilknyttet andre? Dette er et sentralt tema, og i terapien undersøker vi derfor også hvordan den frie viljen kan ha blitt innviklet eller traumatisert. Vi ser samtidig på hvordan den på nytt kan utvikles til å bli en fri, sunn vilje, på samme måte som selvet (jeget) vårt kan bli det, til tross for vanskelige og kanskje overtatte livserfaringer. Ønsker du å vite mer om dette, se www.iopt.no, hjemmesiden til Institutt for Traumearbeide AS, ved Marta Thorsheim.

«Bare i terapi hvor man lykkes i å bli klar over sin innviklede identitet, kan mennesker begynne å oppdage sin sanne identitet, adskilt fra enhver sammenblanding med våre foreldres traumatiske skjebne».
Franz Ruppert, 2014.

Første informasjonskveld til høsten er fastsatt. Det blir litt ulike temaer som blir satt opp hver kveld, så følg med.  Vi har et begrenset antall plasser hver kveld, så meld deg på i dag. Vi ønsker alle velkommen til en spennende kveld.

 

Praktisk informasjon:

 

Sted Mo i Rana: 
Kløverbakken, 1. etg, Nordlandsveien 73, Mo i Rana
Gode parkeringsmuligheter både på «øversia» og «nersia»

Tid: 

2020:

7. september kl 18.00-20.30

Mye har hendt oss i livet. Noen ganger overskygger disse hendelsene den jeg ønsker å være, eller den jeg var før dette hendte. Hva kan jeg gjøre, er det mulig å komme ut av dette?
Hva er årsak og hva er konsekvenser?
Denne kvelden ser vi på en del av Franz Rupperts traumeterori og metoden han bruker i sitt arbeide.Vi kikker nærmere på:
Hva er traumer og traumatisering?
Forskjellige typer traumer.
Hva er traumebiografi?
Hvordan jobbe med IoPT (identitetsorientert traumeteori og -terapi)
Påmelding til annelisemyras@gmail.com og tlf 41325524
Du er varmt velkommen kl 18, det blir enkel servering .
Hilsen Annelise

 

 

 

/ desember er tema: Når kroppen sier nei.

Påmelding til Annelise Myrås, IoPT Rana, tlf 41325524,
mail annelisemyras@gmail.com

 

 
What do you want to do ?
New mail