Alle aktiviteter for IOPT Rana er utsatt eller avlyst i minst 2 uker. Ny oppdatering etter hvert.

16. mar, 2020

Utsatt til senere. Gratis informasjonskveld, foredrag:Psyken vår.

Kl 18 - 20.30. Informasjon om dr. Rupperts teori og metode. Det blir et foredrag, og vi viser en forhåndsbestilt resaonansprosess, der du har mulighet å bli valgt som resonansgiver om du vil.

25. mar, 2020

Avlyst! Temadag: Selvfølelse og selvtillit.

Selvfølelse er vår viten av hvem vi er. Selvfølelse handler om hvor godt vi kjenner oss selv, og hvordan vi forholder oss til det vi vet.
Den lave selvfølelsen kjennes som en konstant følelse av usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse.
Den sunne selvfølelser: "Jeg er i orden og har verdi, bare fordi jeg er". Selvfølelsen er grunntonen i vår psykologiske eksistens.
Selvtillit handler om det vi kan. Det vi er gode og dyktige, eller dumme og dårlige til - det vi kan prestere.
Selvtillit er en mer utvendig, tillært kvalitet, men ikke utvendig i betydningen overfladisk. (Jesper Juul)
Vil du utforske dette i deg selv ved hjelp av intensjonssetningen?
Velkommen 25/3 kl 11-15, eller kl 16.30-20. Maks 3 prosesser pr "økt", kr 400 for en resonansprosess. Først til mølla :-) Det er også mulig å melde seg på som resonsnsgiver, og det er gratis.
Enkel servering. Påmelding innen 24/3 til tlf 41325524.
Varmt velkommen til et lite dypdykk i deg selv ♥

17. apr, 2020

Workshop/helgekurs iopt

Offer og overgriper. Utenfor meg og i meg. Hva betyr det? Foredrag lørdag.
Ellers identitetskonstellasjoner for deltakerne.
Helga kan inngå som en modul i grunnutdanningen.

8. mai, 2020

Workshop/helgekurs iopt

Helga kan inngå som en modul i grunnutdanningen.

5. jun, 2020

Workshop/helgekurs iopt

Helga kan inngå som en modul i grunnutdanningen.

Hva kan traumeterapi hjelpe deg med?

Her er noe av det du kan utforske med IoPT:

Vil du skifte jobb og ikke er sikker på hva du skal velge? Eller er det utfordringer i den jobben du har som du gjerne ville løse?

Har du en jobb med tunge belastninger, en jobb som er vanskelig å legge bort når du går hjem for dagen, da kan det være greit å ha noen å gå til.

Trenger du veiledning i forhold til en elev, klient eller kollega?

Trenger du å se nærmere på forholdet til noen i familien?

Føler du usikkerhet ved kjøp av hus/hytte, hva ligger til hinder her?

Hva hindrer meg i å blir forfremmet?

Hvorfor blir jeg ikke gravid?

Hva er denne uforklarlige sorgen inni meg?

Hvorfor er jeg så sliten?Timebestilling til Annelise, tlf 41325524

 

 

 

HVA ER TRAUMETERAPI IOPT?


Prof Dr Franz Ruppert og IoPT

IoPT – Identitetsoritentert Psykotraumeteori er basert på teorier og praksis utviklet av professor Dr. Franz Ruppert de siste 25 årene, og artikulert i hans bøker, hvorav seks er tilgjengelige på norsk.

Prof. Dr. Ruppert har viet seg til å forstå den levende menneskelige organismen, hvordan traumer påvirker denne og hvordan bearbeide effekten av traumer for å få et sunt «jeg» og en sunn vilje til tross for traumatisering.

Basert på etablerte teorier, samt egen forskning og gjennom mange terapeutiske prosesser med kvinner og menn, både i en-til-en og i gruppe setting, har han utviklet det teoretiske rammeverket Identitetsorientert Psykotraumeteori IoPT. Dette rammeverket kommer fra fire teoretiske byggestener og en praktisk metode: Den menneskelige psyke, identitet, kjærlighet, seksualitet, offer-overgriper-dynamikker og Intensjonsmetoden.

Formålet med terapi

Heling kommer fra ordet helhet (wholeness). Hvordan kan det ha seg at folk ikke er hele?

Fordi livserfaringer har gjort at vi har mistet kontakten med, eller måtte undertrykke vår egen vilje og vårt Jeg.

De fleste av oss lever derfor liv som i stor grad er ubevisste, og vi vet egentlig ikke hva som virkelig driver oss.
Hvis vi blir bevisste, kan vi ta beslutninger som ikke er drevne av dynamikker som vi ikke en gang er klar over.

Gjennom IoPT får vi muligheten til å bli bevisste – og reetabler kontakten med vår sunne vilje og vårt sunne jeg.

Velkommen på gratis informasjonskveldterapi – helgekurs og utdanninger!