Dette er priser som vil gjelde ut 2019. 

 

 • Terapi IoPT

  Individualterapi en til en med terapeuten. Kr 600,- pr konsultasjon som er 60-90 minutter, pris fra 1.jan 2020 blir 700 kr.
  Gruppeterapi, der du har egen prosess og er resonansgiver. Kr 400,- for egen prosess.

 • Parterapi

  Hver enkelt part får sin egen resonansprosess med eget tema/intensjon med den andre tilstede.

  Vår erfaring er at det er fint for den enkelte part å se hva som kan ligge til grunn for den andres utfordringer i hverdagen.
  2-2,5 timer, kr 900,-. Fra 1.jan kr 1000,-

 • Terapi for barn og ungdom

  Små og store utfordringer.
  6-18 år kr 400,-